บริการแนะนำจาก Net Consult

Your wish is Our command !!
E-Commerce
ร้านค้าออนไลน์ ช่วยเพิ่มช่องทางการขาย สำหรับธุรกิจยุคใหม่ สะดวกสบาย และไม่พลาด ทุกการติดต่อ ตลอด 24 ชม.
corporate website
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ดูดี พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการติดต่อ ที่สะดวกสบาย เพื่อที่คุณไม่พลาดลูกค้าคนสำคัญอีกต่อไป
Sales Management system
ระบบบริหารจัดการงานขาย จัดการข้อมูลลูกค้า จัดการยอดขาย จัดการต้นทุนขาย
Approval Management System
ระบบบริหารจัดการ การอนุมัติที่มีเงื่อนไขที่ซับซ้อนหลายลำดับขั้น
Store Management Systems
ระบบบริหารจัดการสาขา ตัวช่วยในธุรกิจที่ต้องการบริหารจัดการหลายสาขาช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายให้มากขึ้น
Business Intelligence
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อธุรกิจ และช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรให้มากขึ้น ด้วยระบบ BI Dashboard

Net Consult Technology

Net Consult Portfolio

Some of Our Digital Portfolio